Dátum:
Rubrika:
Novinky

Otvorenie kostolov v lete 2022

V združení Gotická cesta sa tešíme z vášho rastúceho záujmu o návštevu kostolov. Ich lepšie sprístupnenie počas celej sezóny je našou dlhodobou snahou. Na zreteli pritom však vždy máme aj vlastníkov: farárov a farárky, kostolníkov a kostolníčky, ktorí sa otváraniu kostolov a sprevádzaniu v nich venujú vo svojom voľnom čase.

Kostoly môžete navštíviť počas sezóny júl-august vo vyhradených otváracích hodinách, ktoré sa nám podarilo do určitej miery zjednotiť vďaka podpore Košického samosprávneho kraja a Banskobystrického samosprávneho kraja.. Odporúčame si tak naplánovať návštevu kostolov na sobotu, kedy je do nich najľahší prístup a zároveň brať ohľad na to, že v nedeľu patria kostoly bohoslužbám.

Návštevu kostolov mimo uvedených otváracích hodín je potrebné si dohodnúť s kontaktnou osobou telefonicky aspoň deň dopredu.

Vstupné je dobrovoľné a ostáva miestnemu zboru/farnosti na údržbu. Odporúčame vám nechať v kasičkách minimálne 1 € či 2 €. Z niektorých kostolov si môžete za dobrovoľný príspevok odniesť mapu Gotickej cesty či informačnú brožúrku, prípadne si kúpiť suveníry ako magnetky a pohľadnice.

Rimavský okruh

Všetky štyri kostoly sú v sezóne otvorené každú sobotu 9:00-16:00, mimo týchto hodín po predchádzajúcom telefonickom dohovore:

Rimavské Brezovo, ECAV, dr. Janka Miháliková, farárka, 0950 469 052

Rimavská Baňa, ECAV, p. Macove, 0911 946 277

Kyjatice, ECAV, p. Cikraiová, 047/ 569 0325

Kraskovo, ECAV, p. Pavel Ilčík, 0910 968 068

Štítnický okruh

Plešivec, Reformovaná kresť. cirkev, v rekonštrukcii, počas sezóny otvorená iba v prítomnosti reštaurátora, vstup iba dopredu dohodnutý pre väčšie skupiny: p. Orémus, 0908 336 949

Štítnik, ECAV, v sezóne v pracovné dni 10:00-12:00 a 13:00-15:00, v soboty 9:00-13:00 a 14:00-15:30, v nedele a sviatky 14:00-16:00; mimo týchto hodín po predchádzajúcom telefonickom dohovore: Mgr. Jana Ilčisková, farárka, 0907 337 855

Ochtiná, ECAV, po telefonickom dohovore p. Martin Dudáš, diakon, 0905 874 096

Koceľovce, ECAV, v sezóne v pracovné dni 10:00-12:00 a 13:00-15:00, v soboty 9:00-13:00 a 14:00-15:30, v nedele a sviatky 14:00-16:00; mimo týchto hodín po predchádzajúcom telefonickom dohovore: Mgr. Emília Velebírová, farárka, 0911 747 211

Jelšavský okruh

Kameňany, ECAV, otvorené každú sobotu 9:00-16:00, mimo týchto hodín po predchádzajúcom telefonickom dohovore: Mgr. Ivan Bojna, farár, 0903 135 443

Šivetice, RKC, rotunda je v rekonštrukcii, počas sezóny je otvorená každú sobotu 9:00-15:00, mimo tohto času iba v prítomnosti reštaurátora pre väčšie skupiny s vopred dohodnutým vstupom: JCLic. Peter Krajč, farár, 0907 352 841

Rákoš, RKC, v sezóne otvorené každú sobotu 9:00-15:00, mimo týchto hodín iba po predchádzajúcom telefonickom dohovore: p. Pavlíková, 0915 152 432

Chyžné, RKC, v sezóne otvorené v utorok a štvrtok 12:00-15:00 a v sobotu 9:00-15:00, mimo týchto časov otvorené iba po predchádzajúcom telefonickom dohovore: p. Šeboková, 0907 109 659

Ostatné kostoly

Okrem uvedených 12 kostolov, ktoré nesú značku Európske dedičstvo, môžete na Gemeri a Malohonte navštíviť aj ďalšie gotické kostoly. Vstup do nich je možný po predchádzajúcom telefonickom dohovore. Kontakty na vstup do väčšiny najzaujímavejších kostolov máme zverejnené TU.