Dátum:
Rubrika:
2%

Podporte nás svojimi 2% z dane za rok 2021

Milí priatelia pamiatok Gemera,
Aj tento rok môžete podporiť združenie Gotická cesta 2% z vašich daní. Získané prostriedky do posledného centa použijeme na obnovu sakrálnych pamiatok v ekonomicky slabšom regióne horného a stredného Gemera.

Čo potrebujete?
1. Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré Vám vystaví zamestnávateľ.
2. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Potvrdenie a vyplnené tlačivo doručte (poštou, osobne) do konca apríla na váš daňový úrad. Za vašu priazeň a pomoc (napr. zdieľaním na Facebooku) vám srdečne ďakujeme. Pre tých, ktorí si sami podávajú daňové priznanie, tu sú údaje na vyplnenie príslušnej kolónky v daňovom tlačive:

Občianske združenie Gotická cesta
IČO: 42100089
Tento rok je nové tlačivo, adresu združenia už nie je potrebné vyplniť.

Číslo účtu: 11637672/5200
IBAN SK57 5200 0000 0000 1163 7672

Ďakujeme.