Dátum:
Rubrika:
Nezaradené
Tagy:
,

Pozvánka na valné zhromaždenie

Členov ale aj sympatizantov Občianskeho združenia Gotická cesta pozývame na valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 23. 3. 2017 o 16:00 hodine v budove Baníckeho múzea v Rožňave, Zážitkové centrum SENTINEL, Šafárikova 43.

Program:
1. Privítanie
2. Prehľad o projektoch zrealizovaných v poslednom období (Konferencia, Vlastník v núdzi, Gotická cesta otvorená)
3. Finančné vyúčtovanie
4. Prehľad o pripravovaných projektoch (Sedem strážcov, Vlastník v núdzi, Gotická cesta otvorená…)
5. Administratívne záležitosti (Zmena sídla, návrh na členské, a pod.)
6. Diskusia, Vaše podnety a návrhy na činnosť

Tešíme sa na vašu účasť.