Dátum:
Rubrika:
Nezaradené
Tagy:

Prispejte nám 2 % z dane za rok 2015

Milí priatelia pamiatok Gemera,

prispejte prosím nášmu občianskemu združeniu aj tento rok sumou 2% z Vami zaplatenej dane. Získané prostriedky do posledného centa použijeme ako príspevok na reštaurovanie cenných kultúrnych pamiatok na Gemeri.

Čo potrebujete?

1. Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré Vám vystaví zamestnávateľ.

2. Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% dane, ktoré tu prikladáme v dvoch vyhotoveniach:

Vyhlasenie_ GotickaCesta_2015

vyhlasenie_CotickaCesta_2015

Potvrdenie a vyplnené tlačivo doručte (poštou, osobne) do konca apríla na Váš daňový úrad. Za Vašu priazeň a pomoc (napr, zdieľaním tohto odkazu na FB) Vám srdečne ďakujeme.

 

Pre tých, ktorí si sami podávajú daňové priznanie tu sú údaje na vyplnenie príslušnej kolónky v tlačive

Gotická cesta, IČO: 42100089
Adresa: 04801 Rožňava, Zakarpatská 19

Ďakujeme 🙂

 

Čo uvažujeme v tomto roku podporiť

1. Dokončenie reštaurovania barokového oltára z ev. a. v. kostola v RoštáriPokračovanie reštaurovania barokového oltára z ev. a. v. kostola v Koceľovciach

A pamiatkové výskumy nášho kostolíčka v Henckovciach