Dátum:
Rubrika:
Kostoly, Rimavský okruh

Rimavské Janovce, Kostol sv. Jána Krstiteľa

V centre dediny Rimavské Janovce púta pozornosť románsky kostol, stojaci pár desiatok metrov od mladšieho (pôvodne gotického) kostola reformovanej cirkvi. Románsky kostol zaujme na prvý pohľad svojou nezvyklou fasádou a zvonicou podobnou kostolom zo Stredomoria. Ide o pôvodne kláštorný kostol benediktínskeho rádu, neskôr poškodený a prestavaný v neorománskom štýle.

Už z roku 1221 máme prvú zmienku o obci vo forme villa Ianus. Je pravdepodobné, že toto pomenovanie je odvodené od patrocínia kostola, a svedčí nám o jeho existencii už v tomto období.

Jednoloďová stavba z prelomu 12. a 13. storočia je na východnej strane ukončená polkruhovou apsidou, na západnej strane rozšírená dvoma vežami, z ktorých sa zachovali iba spodné dve podlažia. Medzi nimi nad vstupom je trojuholníkový štít s nadstavanou malou kampanilou – zvonicou, ktorá bola postavená počas obnovy v 19. storočí. Neomietnuté fasády prezentujú zachované románske murivo z opracovaných kamenných kvádrov.

Ide o pôvodne kláštorný kostol, vedľa kostola sa nachádzal areál benediktínskeho kláštora. Odtlačok strechy na severnej fasáde kostola a vedľajší zamurovaný románsky vstup nám dokladajú, že kláštorné objekty stáli na severnej strane kostola. Potvrdil to aj geofyzikálny výskum z roku 2015.

Kláštor zanikol v súvislosti s reformáciou v období rokov 1548-1580. Ruinu kostola už bez veží prvýkrát obnovili v duchu baroka roku 1751. V roku 1832 ho opäť obnovili, ale už v roku 1857 bol následkom veľkého požiaru zničený a opustený. V rokoch 1875 – 1876 bol už silno poškodený kostol reštaurovaný v duchu dobového purizmu z iniciatívy Uhorskej pamiatkovej komisie. Jeho obnova je dielom veľkých osobností prvej generácie uhorských pamiatkarov architekta Fridricha Schuleka a výtvarníka a reštaurátora Františka Storna.

Svätyňa kostola je zaklenutá konchou a jej steny sú pokryté novorománskou figurálnou nástennou maľbou zobrazujúcou postavy svätcov umiestnených do arkádových výklenkov. Loď má rovný kazetový strop, ktorý trochu narúša slohovú koncepciu novorománskej rekonštrukcie pamiatky. Dobre však poslúžil na umiestnenie mierne netradičnej výzdoby: jednotlivé kazety sú pokryté maľovanými erbami na plechových štítoch doplnené menami darcov, ktorí prispeli na obnovu kostola. Finančných prostriedkov na obnovu však nebol dostatok a tak nebolo realizované plánované dvojvežie na západnej strane kostola.

Súčasťou interiéru je hodnotný barokový organový pozitív pôvodne od Jána Árvaia z roku 1766 umiestnený na empore.

 

Sloh: románsky Obdobie postavenia: začiatok 13. storočia
Cirkev: rímskokatolícka Patrocínium: sv. Jána Krstiteľa
Okruh: rimavský

 

Kontaktná osoba: Mgr. Martin Bunda, farský administrátor
Telefón:+421 907 834 101 (SK/HU)

 

Aj takto možno zachrániť vzácnu pamiatku – R. Janovce