Dátum:
Rubrika:
Novinky, Rok nástennej maľby

Rok nástennej maľby sa končí, Gotická cesta pokračuje

Rok 2023 bol v Banskobystrickom a v Košickom kraji Rokom nástennej maľby. V organizáciách, ktoré župy zriaďujú, a v ďalších spolupracujúcich sa konalo množstvo podujatí s témami kostolov Gotickej cesty v nadväznosti na projekt značky European Heritage Label. Naše združenie na viacerých spolupracovalo.

Združenie Gotická cesta je súčasťou medzinárodných spoluprác: Gemer a Malohont sme odprezentovali na konferenciách v meste Lund vo Švédsku, dvakrát v Budapešti, v rámci Projektu RE: za podpory Creative Europe sme absolvovali workshopy v Idriji v Slovinsku a Baile Herculane v Rumunsku. Taktiež prehlbujeme komunikáciu v sieti lokalít Európskeho dedičstva.

Obnova kostolov patrí naďalej medzi naše priority. Výnimočným počinom tohto roku bola obnova ohradného múru pri kostole v Henckovciach, ktorú sme realizovali s kamenárom Dušanom Koniarom z Uhrovca aj s účasťou Obnovme Gemer. Pokročili aj obnovy kostolov vďaka vašim 2% z dane a vďaka Stredoeurópskej nadácii v rámci programu Vlastník v núdzi – pamiatka v ohrození. Spolufinancovali sme 4 projekty: výskum v Silickej Brezovej, reštaurovanie v Kameňanoch, reštaurovanie mortuária v Nižnom Skálniku a práce v Rakovnici. Okrem toho sme vlastníkom pomáhali aj s prípravou žiadostí o dotácie. 

Počas letnej sezóny sme vďaka podpore oboch samosprávnych krajov dosiahli svoj dlhodobý cieľ, a to sprístupniť kostoly pre širokú verejnosť počas fixných otváracích hodín. Sme vďační za vysoký záujem verejnosti, no najmä za spoluprácu s vlastníkmi a miestnymi nadšencami a nadšenkyňami, ktoré mali kostoly na starosti.

Osobitne nás potešila veľká účasť na podujatí Gotická cesta otvorená, sprevádzali sme v kostoloch rožňavského okruhu, vyskúšali sme si taktiež organizáciu dobového predstavenia v Štítniku. Celkom špeciálnym počinom bolo vydanie poštových známok s motívmi Gotickej cesty a ich uvedenie do života za účasti mnohých partnerov.

Tešíme sa ohlasom našej činnosti v médiách a na podujatiach. Vystúpili sme v rámci festivalu Hanusove dni, v projekte Oživené pamiatky, v Českom rozhlase či  v RTVS. O Gotickej ceste sa písalo v odbornom časopise českých pamiatkarov Zprávy památkové péče aj na viacerých webových portáloch.

Ďakujeme všetkým našim spolupracovníkom a partnerom: 

Janka Mihalikova Gemerský seniorát ECAV na Slovensku Banskobystrický kraj Turizmus Za horami, za dolami Banskobystrický samosprávny kraj Fond na podporu umenia Stredoeurópska Nadácia Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Košice Región Región Gemer Kultúrno-kreatívne centrum Kláštor Pamiatkový úrad SR Mesto Rožňava Prepni na Revúcu European Heritage Label Bystriny ECAV s vami Obnovme Gemer – Gömör Megújul 

 

Gotický nový rok 2024!