Dátum:
Rubrika:
Články

Študenti na Gotickej ceste za pamiatkami Gemera

Snaha archeológov, historikov a iných odborníkov o získanie nových poznatkov o našich kostoloch a odkrytie ich pôvodných tvárí, priviedla nás študentov štvrtého ročníka gymnázia v Dobšinej, k veľmi zaujímavej a hodnotnej exkurzii, ktorá sa konala dňa 3.10.2014 v gemerských obciach Henckovce, Koceľovce, Ochtiná, Štítnik, Plešivec, Rákoš, Šivetice, Kameňany a Jelšava.

Cieľom bolo oboznámiť nás, ale aj širokú verejnosť, s najnovšími výskumami, ktoré boli zamerané najmä na odhalenie pôvodných fresiek v jednotlivých komplexoch. A o tom, že bolo čo obdivovať, niet najmenších pochýb.

Naša prehliadka sa začala v obci Koceľovce – v gotickom kostole zo štrnásteho storočia, kde sme mali možnosť obdivovať množstvo nástenných malieb z konca 14. storočia a barokový interiér. Takto sme pokračovali ďalej a každý interiér so sebou prinášal veľmi jedinečnú atmosféru. Vrcholom nášho očakávania bol  evanjelický kostol v Štítniku, ktorý patrí medzi národné kultúrne pamiatky a už na prvý pohľad zaujme svojou monumentálnosťou. Jeho interiér ukrýva veľké umelecké bohatstvo v podobe vzácnych epitafov, stredovekých nástenných malieb a iných skvostov, ktoré sa určite oplatí vidieť na vlastné oči.

Celkovo sme navštívili sedem kostolov, no naše kroky viedli aj k románskej rotunde z prvej polovice trinásteho storočia v Šiveticiach či mestskému múzeu v Jelšave, kde boli na obdiv vystavené tradičné remeslá, umelecké drevomaľby a kde  nás na záver dňa čakalo príjemné občerstvenie.

Vďaka odborníkom, ktorí nás sprevádzali, sme sa mohli dozvedieť množstvo informácií. Aby však toho na nás nebolo priveľa, našu pozornosť upútali rozprávaním o tzv. magických jamkách, ktoré zaznamenali najmä pri vstupných portáloch kostolov. Výrazné boli na kostole v Rákoši. Ide o priehlbiny v tvare jamiek v samotnom murive kostola. Dozvedeli sme sa, že je to dielo niekdajších stríg či čarodejníc, ktoré praktikovali bielu mágiu. Aby však boli úspešné,  potrebovali prach z kostola, ktorý získavali vyškrabovaním muriva. Vzniknuté jamky sa dodnes zachovali.

Aj to bola súčasť našej kultúry a mohli sme sa presvedčiť, že každý kostol v sebe ukrýva kus príbehu – kus histórie. Niektoré interiéry boli dych vyrážajúce a vďaka archeologickým a reštaurátorským prácam ožívajú aj ďalšie a nemusia upadnúť do zabudnutia. Aj napriek počiatočným rozpakom bola pre nás táto exkurzia prínosom a cítili sme sa v spoločnosti organizátorov a všetkých odborníkov veľmi príjemne, a preto sa im chceme touto cestou poďakovať za pekný zážitok.

    Marek Šimko, študent 4. B Gymnázia v Dobšinej