Dátum:
Rubrika:
Konferencia
Tagy:

Zborník z Konferencie 2016

Zborník príspevkov z 2. ročníka konferencie „Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste“ konanej 11. a 12. augusta 2016 v Rožňave.
Zborník zostavila Mgr. Michaela Kalinová z Pamiatkového úradu SR v Bratislave.
Konferenciu organizujú v spolupráci Pamiatkový úrad SR a naše občianske združenie Gotická cesta.
Zborník na čítanie: Zborník 2016.pdf

Obsah:
Peter Buday: K dokumentácii a ochrane pamiatok na Gemeri pred rokom 1918
Róbert Erdélyi: Ohrozené kostoly Gemera
Monika Tihányiová: Dejiny Kamenian s dôrazom na ev. a. v. kostol
Bibiana Pomfyová: Evanjelický kostol v Štítniku – niekoľko poznámok k stavebnému typu
kostola s trojchórovým východným záverom
Magdaléna Janovská: Farský kostol v Gelnici z pohľadu nových výskumov
Michaela Kalinová – Silvia Paulusová: Kostol Všetkých svätých v Henckovciach – výsledky architektonicko-historického a umeleckohistorického výskumu
Andrej Botek – Róbert Erdélyi – Barbora Vachová: Výsledky výskumu stredovekého kostola ref. cirkvi v Zacharovciach
Andrej Botek – Róbert Erdélyi – Miroslav Šurin: Výsledky výskumu stredovekého ev. a. v. kostola v Rybníku
Norma Urbanová: Starý kláštor minoritov v Levoči – novšie poznatky o jeho stavebnom vývoji
Eva Hasalová: Gemerské a malohontské nástenné maľby z pohľadu textilných a odevných reálií
Miloslava Borošová-Michalcová: Mobiliár gemerských kostolov v kontexte historických a kultúrnych súvislostí
Ľubor Suchý: Hodnotné nálezy v podstrešiach a na historických krovoch Gemera – Vyšné Valice, Žíp, Rožňava
Ľubica Fillová – Miroslav Matejka – Tomáš Janura: Kaštieľ v Jelšave z pohľadu stavebného vývoja a problémy jeho obnovy
Tomáš Janura – Monika Tihányiová – Michal Šimkovic: Hrad Muráň z pohľadu najnovšieho archívno-historického a architektonicko-historického výskumu