Dátum:
Rubrika:
Jelšavský okruh, Kostoly
Tagy:

Kameňany, ev. a. v. kostol

Kostol pôvodne zasvätený uhorskému kráľovi sv. Ladislavovi postavili na miernej vyvýšenine uprostred obce v polovici 13. storočia a má románsky základ. Ide o jednoloďový kostol s polkruhovou apsidou, pristavanou južnou vežou a severnou sakristiou. Časť odborníkov predpokladá, že apsida svätyne kostola bola pôvodne súčasťou veľkej románskej rotundy, ktorú pripojili dodatočne k mladšej lodi. Veľmi zaujímavý je ranogotický južný ústupkový portál. Dnešnú podobu kostola ovplyvnili prestavby v 17. storočí, keď došlo k zaklenutiu lode a zmene okenných otvorov v priebehu baroka a v klasicizme. Okolo roku 1800 bola v areáli kostola postavená aj murovaná zvonica.

Pôvodná podoba kostola nie je známa, jeho veľkosť však iba potvrdzuje význam Kamenian, ktoré patria medzi najstaršie obce na Gemeri. Prvýkrát sa spomínajú v darovacej listine kráľa Bela IV. z roku 1243, kedy usadlosť daruje Ditrichovi a Filipovi Bubekovi. Písomne doložený je i františkánsky kláštor v Kameňanoch, jeho miesto však nie je dosiaľ známe. Hrad nesúci historický názov Kamenian (castrum Kevy) sa nachádza nad Rákošom. V okolí obce boli bohaté náleziská rúd, vyťažené železo sa spracovalo v hutách. V neskoršom období boli Kameňany podobne ako neďaleká Ratková centrom remeselníkov. Rovnako ako vo väčšine gemerských obcí, aj Kameňany prijali v závere 16. storočia reformačné myšlienky a kostol dodnes patrí Evanjelickej cirkvi a. v. V období po Šopronskom sneme boli Kameňany artikulárnym miestom.

Fresková výzdoba kostola je z 1. polovice 14. storočia a z 15. storočia, detail z nej sa stal aj logom kostola. Je to freska sv. Anny Samotretej (Metercia) s Pannou Máriou a Ježiškom, ktorú nájdeme na chóre na severnej strane lode. Na tejto stene sa nachádza aj Panna Mária v Mandorle a výjav Klaňanie sa troch kráľov. Z malieb ďalej zaujmú monumentálne postavy uhorských kráľov sv. Ladislava a sv. Štefana a princa sv. Imricha. Loď bola pôvodne plochostropá, v renesancii zaklenutá valenou klenbou s lunetami. Týmto znížením stropu sa niektoré maľby ocitli v podkroví. V podkrovnom priestore nad víťazným oblúkom sa nachádza výjav Posledný súd. Na západnej strane presbytéria na víťaznom oblúku je novozákonný biblický motív podobenstvo o múdrych a pochabých pannách.

Objavovanie nástenných malieb sa začalo už koncom 19. storočia (István Nagy), pokračovalo aktivitou prof. Veselého z VŠVU v roku 1958 a v roku 1977 ďalšie sondy vykonal Milan Togner.

Klasicistický oltár s ústrednou olejomaľbou Ježiša s anjelmi od Jozefa Czauczika aj kazateľnica s baldachýnom sú z 19. storočia. Vzácny organ z roku 1785 je od organára Františka Eduarda Petznika z Tisovca.

Oproti kostolu cez cestu stojí historicky významná klasicistická budova školy, dnes je v nej obecný úrad. Miestny cirkevný zbor je dlhodobo administrovaný z Jelšavy. Od roku 2011 prebieha komplexná pamiatková obnova kostola. Ďalšie reštaurátorské práce vykonali reštaurátori pod vedením Petra Koreňa.

Neďaleko Kamenian sa nachádzajú aj ďalšie vzácne kostoly – v Rákoši, Rybníku, Ratkovej, Prihradzanoch a Šiveticiach.

 

Kontaktná osoba: František Molnár, zborový dozorca
Telefón: 0915 806 955

 

Viac o kostole v Kameňanoch si môžete prečítať a pozrieť vo výskume, ktorý na našej konferencii v roku 2014 predstavil Peter Koreň.

Konferencia 2014: Ev. kostol v Kameňanoch (Koreň)

Zdieľajte článok