Dátum:
Rubrika:
Aktivity, Gotická cesta otvorená, Novinky
Tagy:
,

Ako prebehla Gotická cesta otvorená 2020

Tohtoročná sezóna na Gotickej ceste vyvrcholila tradične v posledný augustový týždeň, keď prebehol súbor podujatí a aktivít zameraných na obnovu a propagáciu kultúrneho dedičstva – Gotická cesta otvorená.

Naši dobrovoľníci z rôznych kútov krajiny sa počas tohto týždňa tradične venujú brigádnickej práci na vybranej pamiatke, pričom aktivita prebieha pod dohľadom pamiatkového úradu. Tento rok sme sa opäť venovali kostolu všetkých svätých v Henckovciach. Obnovovali sme obranný múr kostola pochádzajúci zo 17. storočia, ktorý bol čiastočne narušený a zosypával sa dole svahom do priľahlej záhrady. Časť múru sme rozobrali, a nanovo postavili.

Súčasťou týždňa aktivít bola štvrtková konferencia Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste, ktorá býva organizovaná v spolupráci so slovenským Pamiatkovým úradom každé dva roky. Celodenný program prebiehal na rožňavskej historickej radnici. Poprední slovenskí odborníci tu odprezentovali svoje aktuálne výskumy a poznatky, rozdelené do sekcií architektúra, nástenné maľby a hnuteľné pamiatky. Konferencia sa konala kvôli súčasnej situácií za prísnych bezpečnostných opatrení. Napriek tomu bol záujem o ňu veľmi veľký. Popri konferencií prebehol podpis memoranda o nominácií 12 kostolov Gotickej cesty na značku Európske dedičstvo. Po konferencií sa jej účastníci presunuli do kostola sv. Jána Krstiteľa v Lipovníku, kde reštaurátor Peter Koreň odprezentoval nové nálezy stredovekých fresiek.

V piatok nasledovala exkurzia po kostoloch mimoriadne zaujímavého a pomerne málo známeho Jelšavského okruhu. Jeho gro tvorí románska rotunda v Šiveticiach, dlhodobo neprístupná kvôli reštaurovaniu, monumentálny románsky evanjelický kostol v Kameňanoch, ktorý je trochu opomínaný, no súčasné objavy fresiek mimoriadnej kvality ho radia medzi popredné pamiatky Gemera, kostol v Rákoši so spektakulárnou freskovou výmaľbou svätyne a známy kostolík v Chyžnom s gotickým oltárom Navštívenia Panny Márie z dielne Majstra Pavla z Levoče. Po Jelšavskom okruhu sa vybrali dva autobusy plné turistov z radov odbornej aj laickej verejnosti, ktoré nasledovali ďalší ľudia individuálne, autami. V každom kostole ich čakal reštaurátor, ktorý im na mieste predstavil výsledky výskumov a obnovy, a ďalšie plány do budúcna. Príjemným spestrením bol obed, tradičné gemerské guľky v Rákoši, a zastavenie v baníckej kolónii v Železníku, ktorú návštevníkom predstavil Norbert Mogyorósi z Baníckeho múzea v Rožňave.

Gotická cesta otvorená vyvrcholila v sobotu keď sa nám podarilo sprístupniť hneď trinásť najzaujímavejších kostolov Gemera a Malohontu. Dvanásť z týchto kostolov sa uchádza o značku Európske dedičstvo, trinástym bol „domovský kostolík“ nášho združenia v Henckovciach. Gotická cesta otvorená tento rok prebiehala individuálne, o to viac nás potešila hojná návštevnosť. V kostoloch na ľudí čakali dobrovoľníci s pripraveným výkladom. V každom kostole boli k dospozícií materiály – mapy Gotickej cesty, a brožúrky venované konkrétnemu kostolu, dostupné v slovenčine, v angličtine aj v maďarčine. Program tohtoročnej Gotickej cesty ukončil slávnostný koncert historickej hudby v podaní dychového kvarteta I Fiati zloženého z hudobníkov Orchestra Slovenského rozhlasu v rožňavskom evanjelickom kostole.

Boli sme veľmi príjemne prekvapení účasťou, ako aj záujmom médií. Do budúcna pre nás ostáva výzvou pretaviť tieto aktivity do dlhodobého a udržateľného formátu. A už teraz sa tešíme na ďalší ročník Gotickej cesty otvorenej…