Dátum:
Rubrika:
Rožňavský okruh
Tagy:

Rakovnica, Kostol Sv. Márie Magdalény

Na čistinke na svahu nad Rakovnicou stojí malý, jednoloďový neskororománsky kostol s kvadratickým presbytériom. Pôvodne patril k dnes už zaniknutej uhliarskej osade (v roku 1327 zaznamenaná ako Rakunchas, v roku 1329 ako Scenegetew), ktorá existovala v jeho okolí. Bol postavený v prvej polovici 13. storočia z kameňa. Prvá písomná zmienka o kostole je z roku 1416.

Architektúra kostola je pomerne jednoduchá. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou. Loď presvetľujú tri vysokopostavené okná so štrbinovými výrezmi. Do kostola sa pôvodne vstupovalo bočným portálom v severnej stene lode. Loď kostola je zaklenutá rovným doskovým stropom.

V roku 1658 bol kostol poškodený požiarom, ale na konci 17. storočia ho opravili. Dostal nový oltár, ktoré je dodnes zachovaný, a vonkajšie fasády kostola boli vyzdobené maľbami s rastlinnými a figurálnymi motívmi a nárožným kvádrovaním. Drevená tribúna, ktorá bola pôvodne na západnom konci lode už nebola obnovená.

Od roku 1796 je kostol oficiálne pútnickým kostolom. Súvisí to s prameňom, ktorý sa nachádza pár metrov od kostola. Pre potreby pútnikov bol kostol prestavaný. Pôvodný portál na severnej strane lode bol zamurovaný a nahradený novým vstupom na západnej stene, a bola predĺžená strecha, čím vznikla nad novým vstupom otvorená predsieň, ktorá bola podoprená drevenými piliermi. K južnej strane lode a apsidy a neskôr aj na nárožiach západného priečelia bolo pristavaných päť oporných pilierov.

V roku 1970 dostal kostol novú strechu, pôvodnú šindľovú krytinu nahradila plechová strecha s otvorenou predsieňou podoprenou kovovými stĺpmi. Na oporných pilieroch kostola zároveň pribudli striešky.

 

Sloh: románsky Obdobie postavenia: prvá polovica 13. storočia
Cirkev: rímskokatolícka Patrocínium: svätej Márie Magdalény
Okruh: rožňavský