Dátum:
Rubrika:
Články
Tagy:

Pokračovanie obnovy kostola v Plešivci

 

V sezóne 2015 sa tímu realizátorov celkovej obnovy kostola Reformovanej kresťanskej cirkvi v Plešivci podarilo ukončiť  rekonštrukciu posledného štvrtého gotického okna presbytéria.

V nasledujúcich etapách sa práce sústredia na reštaurovanie jedinečnej už odkrytej nástennej maľby v presbytériu a rekonštrukciu omietok exteriérových stien presbytéria.

Obnova bola doteraz finacovaná z 95 % zo zdrojov grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky „Obnovme si svoj dom“.16

Fotodokumentácia PDF

Peter Koreň, reštaurátor