Dátum:
Rubrika:
Jelšavský okruh
Tagy:

Ratková, ev. a. v. kostol

Neskorogotický evanjelický kostol je dominantou malej trochu zabudnutej dedinky, ktorej mimoriadne dobre zachované centrum je dnes chránené ako pamiatková zóna. Táto remeselnícka obec bola kedysi mestečkom a centrom slúžňovského okresu. O jej niekdajšom význame svedčí vydláždené námestie a množstvo zachovaných historických budov.

Kostol bol postavený v rokoch 1520 až 1540 v neskorogotickom slohu. Zasvätený bol sv. Mikulášovi. Na jeho mieste stál už predtým starší kostol, z ktorého sa pravdepodobne zachovala časť neskororománskej veže a základy súčasného kostola. O gotickom pôvode neskôr výrazne prestavaného kostola dodnes svedčí klenba a okná. Polygonálne presbytérium je zaklenuté rebrovou hviezdicovou klenbou v spojení so sieťovou klenbou. V krížení a vo vetvení rebier sú hladké kruhové svorníky. Rebrá klenby sú pri stenách ukončené bez konzol.

V roku 1692 kostol prvýkrát vyhorel. V tom období už pravdepodobne patril evanjelickej a. v. cirkvi. Kostol prešiel úpravami v barokovom slohu. Dostavaný jednoloďový priestor bol zaklenutý krížovou klenbou, boli upravené okná presbytéria a osadené nové okná. Pred pôvodný južný vstup bola pristavaná murovaná predsieň. Z 18. storočia pochádza aj drevená empora a väčšina mobiliáru. Kostol neskôr opäť vyhorel, čo viedlo k ďalším úpravám. Fasáda kostola bola upravená v štýle tzv. gemerského klasicizmu. V južnej prístavbe znovu osadili pôvodné gotické kovové dvere na fasádu. Z roku 1827 pochádza klasicistický oltár, ktorý pravdepodobne vytvoril rimavskosobotský sochár István Ferenczy.

Roku 1786 bola ku kostolu pristavaná samostatne stojaca barokovo-klasicistická zvonica. V ohradenom areáli kostola sa predpokladá existencia bývalého cintorína. V areáli kostola stojí tiež budova bývalej evanjelickej fary a dvojpodlažná budova bývalej školy.

V rokoch 2018 a 2019 prebehla oprava strechy kostola. Eternitová krytina bola nahradená plechovou. Obe fázy obnovy strechy podporilo z príspevkov z 2% z daní združenie Gotická cesta spolu so Stredoeurópskou nadáciou.

 

 

Sloh: gotický Obdobie postavenia: 1520 – 1540
Cirkev: evanjelická Patrocínium: pôvodne sv. Mikuláša
Okruh:jelšavský

 

Kontaktná osoba: Vladimír Vančík, farár
Telefón: +421 903 886 724