Stredoveké nástenné maliarstvo na Gemeri

Celkom výnimočným javom v kultúrnych dejinách Slovenska bol vznik stredovekého nástenného maliarstva na území Gemera a Malohontu, regiónu ležiaceho na rozhraní stredného a východného Slovenska (neskôr Gemersko-Malohontskej župy). Územie v jeho severnej časti tvorí hornatý reliéf Slovenského rudohoria, južnú časť charakterizujú úrodné roviny údolia rieky Slaná a Rimavskej kotliny. Malá časť na juhovýchode bývalej historickej župy sa dnes nachádza na území Maďarskej republiky. Popri dobrých predpokladoch pre poľnohospodársku činnosť v južnej časti, sa oblasť odpradávna vyznačovala mimoriadne pestrým nerastným bohatstvom, čo […]

Náhrobok Štefana Csetnekyho

„Ja podľa poradia posledný spomedzi početných bratov –  Štefan – som pochovaný v chladnej štítnickej zemi. Usnul som v meste Dobšiná 15. júna 1594 o 6. hodine popoludní. „Neveril Štefan pred Fiľakovom, že bude pokojne odpočívať v zemi. Ale náhle ho zasiahli strašné bolesti. Sudička vztiahla rýchlo na neho krvavú roku. Prečo je takýto osud lepší pre človeka? Keď starosti a námaha pominú, hľa príde blažený pokoj.“ Csergheő, G; Csoma J: Alte Grabdenkmäler aus Ungarn: Beitrag zur Kunst- und Culturgeschichte, obr. č. 25, Budapest: F. Kilian, […]